POLÍTICA DE QUALITAT

La Direcció de COMARFEX defineix la seva Política de Qualitat com a part integrant de les línies estratègiques de l'empresa i es compromet a complir, difondre i assegurar el seu compliment per part de tot el personal.

Com a forma d'expressar el seu compromís amb la qualitat, el SGC de COMARFEX està basat en la norma UNE EN ISO 9001: 2015 "Sistemes de Gestió de la Qualitat - Requisits".

Per confirmar que es compleixen els requisits d'aquesta norma i sotmeten de forma voluntària seu Sistema de Gestió de Qualitat a l'esquema de certificació d'una entitat certificadora acreditada.

La Política de qualitat de COMARFEX comprèn totes les actuacions que s'integren en el seu SGC, quedant definida de la manera següent:

  • Ens comprometem a realitzar aquest servei d'acord amb els requisits definits per les administracions competents i a adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients per poder-los oferir un servei d'acord a les seves perspectives.
  • Ens comprometem també a complir els requisits legals i reglamentaris vigents, a més de millorar contínuament l'eficàcia del nostre sistema de gestió de la qualitat.
  • Desenvolupem activitats d'acord amb les necessitats dels grups d'interès, tenint en compte les perspectives de la nostra empresa.
  • Garantim que les activitats es percebin fiables, eficaços i eficients per a tots els grups d'interès.
  • Destinem el temps i els recursos necessaris, tenint en compte la necessitat d'informar i capacitar els grups d'interès i a les persones internes sobre temes estratègics.
  • Per tot això volem donar als nostres clients un servei complet i àgil, com a base per a la seva satisfacció, i ser estrictes en l'adequació del nostre servei a la reglamentació que ens aplica.

Aquesta declaració serveix de marc de referència per establir i revisar objectius concrets i quantificables, comunicats a l'organització i tractats de forma específica d'acord amb el que es descriu en la present política.

Data: 28/06/2021
Juan Carlos Pérez Mármol
Gerencia