AVÍS LEGAL

Aquesta web ha estat creada per COMARFEX LOGISTICA DE FERIAS SL amb caràcter informatiu per al seu ús personal i gratuït.

COMARFEX LOGISTICA DE FERIAS SL en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal Llei Orgànica 3/2018 i en concordança amb el que expressa el Reglament (RGPDUE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, així com de la regulació existent en matèria de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic Llei 34/2002), posa en el seu coneixement les presents condicions generals d'ús que s'apliquen a totes les operacions realitzades a través del web: www.comarfex.com

D'acord amb la llei 34/2002 de "Serveis de la Societat de Informació i el Comerç Electrònic" en vigor des de juliol de 2002, comuniquem que aquest lloc web pertany a:

Nom fiscal de la societat: COMARFEX LOGISTICA DE FERIAS SL
CIF de la societat: B64233851
Domicili de la societat: FONTANELLA núm.21 P.2 PTA.5 08010 - BARCELONA
Telèfon: 34 93 319 12 69
Adreça de correu electrònic de la societat: comarfex@comarfex.com
Dades legals i / o registrals de la societat:
Inscrita en el:
tom 38708
foli 157
Secc. 8
Full B 332.512
Registre Mercantil de Barcelona

CONDICIONS D'ÚS

  1. a) Utilització lícita

El / la usuari / a d'aquesta pàgina web i dels seus serveis s'obliga a fer un ús conforme amb les lleis i els usos del trànsit, i s'abstindrà d'utilitzar la web i els seus serveis amb fins o efectes il•lícits o que siguin lesius els drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el web i els serveis o impedir la normal utilització o gaudi del web i dels serveis per part dels usuaris. Els que incompleixin aquesta obligació de respondre, davant de COMARFEX LOGISTICA DE FERIAS SL i davant de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

  1. b) Garantia d'errors
COMARFEX LOGISTICA DE FERIAS SL no garanteix la inexistència d'errors en l'accés al web, o en el seu contingut; en el cas que se citin o reprodueixin publicacions de caràcter oficial, aquesta reproducció tindrà caràcter merament informatiu havent de considerar a tots els efectes com a vàlida la publicació en el seu butlletí o font oficial corresponent.
  1. c) Disponibilitat de el servei

COMARFEX LOGISTICA DE FERIAS SL es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda al seu web o en la seva configuració o presentació.

COMARFEX LOGISTICA DE FERIAS SL no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels serveis. Quan això sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

COMARFEX LOGISTICA DE FERIAS SL exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web i dels serveis, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la web i als serveis, a la fiabilitat de la web i dels serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l'accés a les diferents pàgines web oa aquelles des de les quals es presten els serveis.

Responsabilitat per l'ús de la informació continguda

El / la usuari / a és conscient i accepta voluntàriament que l'ús del web, dels serveis i dels continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Tant l'accés al web, com l'ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix són de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. COMARFEX LOGISTICA DE FERIAS SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquest accés o ús d'informació ni de l'aplicació que d'ells es realitzi per donar suport a qualsevol opinió o decisió personal o empresarial. COMARFEX LOGISTICA DE FERIAS SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la web.

Propietat intel•lectual

Els drets de propietat intel•lectual del web, així com dels seus diferents continguts són titularitat de COMARFEX LOGISTICA DE FERIAS SL

Queda terminantment prohibit realitzar qualsevol alteració d'aquesta pàgina. COMARFEX LOGISTICA DE FERIAS SL no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de manipulacions o alteracions no autoritzades. COMARFEX LOGISTICA DE FERIAS SL no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el web, els serveis o els continguts.

Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d'aquesta web sense citar el seu origen o sense sol•licitar autorització expressa per a això. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel•lectual i industrial de COMARFEX LOGISTICA DE FERIAS SL donarà lloc a l'exercici de les accions que corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que d'aquest exercici es derivin.

Protecció de dades de caràcter personal

En els supòsits en què per accedir a alguna de les pàgines o serveis de COMARFEX LOGISTICA DE FERIAS SL sigui necessària la recollida de dades de caràcter personal, s'informa que els mateixos seran tractats de conformitat amb el que estableix la normativa vigent relativa a la protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes de desenvolupament, d'acord amb el que estableix l’Avís de privacitat d’aquesta WEB i al consentiment que el / la / els usuaris han d'acceptar prèviament a efectuar qualsevol tipus de comunicació amb COMARFEX LOGISTICA DE FERIAS SL des aquesta pàgina web.

En el cas que ens faciliti la seva adreça de correu electrònic, s'entén que està prestant el consentiment i acceptant aquest AVÍS LEGAL i l'AVÍS DE PRIVACITAT, perquè la mateixa sigui utilitzada per a l'enviament de comunicacions relacionades amb els serveis prestats o a prestar i respondre a les seves consultes o peticions per COMARFEX LOGISTICA DE FERIAS SL

Llei aplicable i jurisdicció

La utilització d'aquesta pàgina web es regeix per la llei espanyola, amb independència de l'entorn legal del / de la usuari / a. Qualsevol disputa que pugui sorgir en la interpretació d'aquestes condicions es resoldrà en els tribunals de el lloc on tingui fixada la seva activitat COMARFEX LOGISTICA DE FERIAS SL